Adresa
Lagja e Qendres, rruga e Komunes,
objekt privat nr. 573/8, Miras, Korçë
Phone
0694781829
Email
info@netcom.al
netcomkorce@gmail.com

Na Shkruani